code

Puppet

Puppet

Puppet technology helps you know what's in your infrastructure, and how it's configured across all the physical components of your data center; your virtualised and cloud infrastructure; and everything you're running in containers. Puppet automatically keeps everything in its desired state, enforcing consistency and keeping you compliant, while giving you complete control to make changes as your business needs evolve.

The end of the Change Advisory Board?

CI CD

Komt er een einde aan de Change Advisory Boards (CAB)? Ik denk het wel. Stel u voor hoe organisaties in de traditionele ITIL-aanpak omgaan met changes en releases: de change manager verzamelt alle verzoeken voor een change, zet ze op een rij voor de CAB en deze komt eens per twee maanden bijeen om ze te bespreken. Zo zal het in de praktijk lang niet altijd meer gaan, maar het vertegenwoordigt wel een jarenlange filosofie.

Subscribe to RSS - code