IT infrastructure

Ansible

Ansible

Ansible is designed around the way people work and the way people work together & delivers simple IT automation that ends repetitive tasks and frees up DevOps teams for more strategic work.
App deployment, configuration management and orchestration - all from one system. Ansible is powerful automation that you can learn quickly.

The end of the Change Advisory Board?

CI CD

Komt er een einde aan de Change Advisory Boards (CAB)? Ik denk het wel. Stel u voor hoe organisaties in de traditionele ITIL-aanpak omgaan met changes en releases: de change manager verzamelt alle verzoeken voor een change, zet ze op een rij voor de CAB en deze komt eens per twee maanden bijeen om ze te bespreken. Zo zal het in de praktijk lang niet altijd meer gaan, maar het vertegenwoordigt wel een jarenlange filosofie.

Subscribe to RSS - IT infrastructure